Back Home

Magazines


Immanuel Feniscowles

Magazine ArchiveEpiphany 2020

Epiphany Artwork.pdf (PDF — 4 MB)

Advent 2019

Advent Artwork (2).pdf (PDF — 4 MB)
June 2019

ImmanJune 2019 mag .pdf (PDF — 9 MB)


May 2019

Imman May 2019 mag 2pdff.pdf (PDF — 14 MB)
April 2019 

Imman April 2019 mag 2 pdf.pdf (PDF — 6 MB)
March 2019 

Imman March 2019 mag 2 web.pdf (PDF — 6 MB)February 2019

Imman Feb 2019 mag web.pdf (PDF — 5 MB)January 2019

Imman Jan 2019 mag web.pdf (PDF — 15 MB)December 2018

Imman Dec 2018 mag web.pdf (PDF — 12 MB)November 2018

Imman Nov 2018 mag web.pdf (PDF — 6 MB)